Na ovoj stranici možete vidjeti dokumente vezane za pravo na pristup informacijama:

Obrazac za preuzimanje:

Zahtjev za pristup informacijama

Ostalo:

Vis – Katalog informacija

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama