Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire ustanova „Dom za starije i nemoćne osobe Vis uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03 , 144/10).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva ustanovi Dom za starije i nemoćne osobe Vis.

Usmeni zahtjev primit će na zapisnik službenik za informiranje, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 13,00 sati.

Službenik za informiranje:

    • Dubravka Zubčić, socijalna radnica

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

    • Na adresu ustanova “S.S. Kranjčevića 12”, 21480 Vis
    • Elektroničkom poštom: dom.za.starije.i.nemocne.osobe.vis@st.t-com.hr
    • Također, možete ispuniti i kontakt obrazac

Korisniku prava na informaciju, kome je omogućen pristup informaciji naplaćivati će se naknada stvarnih materijalnih troškova sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade  iz čl.19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Nar. nov., br. 38/11.).


Klikom na sljedeću poveznicu možete preuzeti zahtjev za pristup informacijama: