Dom Vis pruža sve oblike smještaja, boravka te organiziranog provođenja vremena, u okviru stalnog smještaja dom pruža usluge stanovanja u prostoru prilagođenom dobi i potrebama korisnika.

Usluge stanovanja obuhvaćaju:

    • Održavnje čistoće prostora i opreme
    •  Uređenje vanjskog okoliša
    • Održavanje čistoće (pranje) osobnog rublja korisnika
    • Održavanje osobne higijene
    • Adekvatnu medicinsku skrb

Dom vis  pruža korisnicima i uslugu prehrane  koju osigurava kuhinja  doma  i to tri obroka dnevno, a posebno se vrši priprema obroka za korisnike  stacionara dom i korisnike s dijabetesom. Tjedni jelovnik objavljuje se na oglasnoj ploči doma, a na povjerenstvu za jelovnik korisnici imaju mogućnost  u davanju sugestija i kritika na  rad kuhinje doma.