Dom za starije i nemoćne osobe Vis je kao ustanova socijalne skrbi utemeljen 1964. Godine, ali treba napomenuti da na otoku Visu i gradu Visu postoji kontinuitet skrbi za starije i nemoćne još od davne 1667. Godine (utočište za tzv.“kristove siromahe“, a krajem 19. Stoljeća i početkom 20. Stoljeća bila je utemeljena neka vrsta ubožnice koja se nalazila u jednoj od utvrda u gradu Visu (austro-ugarska bitnica „Batarija“).Glede navedenog treba naglasiti kontinuitet rada socijalne skrbi i brige za starije i nemoćne osobe koji egzistira već stoljećima na jednom od naj udaljenijih naseljenih  otoka Hrvatske.I još jedna činjenica postojanosti dugogodišnje skrbi za starije i nemoćne, je rad i požrtvovanje časnih sestara sv.Križa iz Đakova, koje se brinu o našim korisnicima već 125 godina na prostoru otoka Visa. Navedene 1964. godine izgrađen je objekt (zgrada A) za ukupno 37 kreveta , u drugoj fazi proširenja Zgrade A još 35 kreveta , a u trećoj fazi izgrađen je paviljon ( zgrada B ) kapaciteta 15 kreveta.

Dom smješten na predjelu Kut u gradu Visu na istoimenom otoku. Vis se ponosi tradicijom skrbi nad starijim i nemoćnim osoba koja seže još u 17. stoljeće. Današnja zgrada Doma sagrađena je u sedamdesetim godinama prošlog stoljeća, te se od tada stalno obnavlja i prilagođava zahtjevima suvremenog života. Smještena je blizu mora, opasana vrtom i zelenilom, a sa prozora se Doma pruža pogled prema uvali sv.Jurja i otocima Hostu, Paklenjacima, Hvaru. Blaga mediteranska klima i hrana,te miran ritam života na otoku idealni su uvjeti za boravak nemoćnih i starijih osoba u našem Domu. Stručno i brižno osoblje će se potruditi da taj boravak bude što ugodniji.


Kapacitet Doma: 

   • 80 korisnika.
   • Smještajni kapaciteti:
      • Jednokrevetna soba: 8
      • Dvokrevetna soba: 24
      • Trokrevetna soba: 8

Ostale informacije o objektu:

   • Ukupna površina zgrada:1.447,62 m 2
      • Zgrada A : 1.207,22 m2
      • Zgrada B (Paviljon): 230,40m2
  • Površina dvorišta, zelene površine: 3.5000m2
  • Broj etaža: 4 ( Prizemlje, 2 kata i potkrovlje)